Beroepsvereniging

Beroepsvereniging NVKH


Als klassiek homeopaat ben ik geregistreerd lid van de NVKH. De NVKH is de grootste beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten in Nederland, met meer dan 600 professionele homeopaten die op deskundige wijze de klassieke homeopathie bedrijven. Een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure, die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH kwaliteitsbeleid.


Koepelorganisatie RBCZ


De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


Klachten procedure in samenwerking met Quasir en Stichting Zorggeschil


Gaat er iets mis en bent u ontevreden of u heeft een klacht over uw therapeut of over de behandeling, dan is het belangrijk aan deze klacht gehoor te geven.

In eerste instantie bespreekt u uw onvrede of klacht met uw therapeut. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die u door uw zorgaanbieder krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en de zorgaanbieder om te komen tot een oplossing voor uw probleem. U kunt contact opnemen met de beroepsvereniging om uw klacht kenbaar te maken. Zij laten vervolgens de klachtenfunctionaris contact met u opnemen.


logo nvkh
logo rbcz