Consult

~ Consultations can be taken in English ~


Consult   


Tijdens het consult is het van belang dat  de homeopaat een zo goed mogelijk beeld van u krijgt. Op grond daarvan bepaalt zij welk middel voor u het best passend is in de  situatie waarin u zich  bevindt.

Eerste consult

In het eerste consult wordt uitgebreid gesproken over de klacht of de hulpvraag waar u mee komt. Voorafgaand aan het eerste consult vult u de vragenlijst in. Uw antwoorden op de vragen helpen om het geprek efficienter te laten verlopen. Bij voorkeur stuurt de vragenlijst vooraf aan het consult al vast op.

Behalve de actuele klachten die de aanleiding voor het consutl zijn, bespreken we andere mogelijke klachten die u nu heeft en waar u in het verleden last van heeft gehad. Medicatie en supplementengebruik wordt in kaart gebracht. Ook spreken we bijvoorbeeld over uw leefstijl, eetgewoonten, gevoeligheden, slaappatroon, hobby's, waar u moeite mee heeft en waar u juist blij van wordt. Dit helpt mij als homeopaat om een goed beeld van u te vormen en het voor u passende advies te geven.

Omdat er zo veel  besproken wordt, duurt het eerste consult anderhalf uur. Voor kinderen duurt het eerste consult een uur.

Aan het eind van het consult krijgt u uw middel mee of ik laat het later bij u thuis bezorgen.

Vervolgconsult

In een vervolgafspraak bespreken we hoe het met u is gegaan na de inname van het middel. Aan de hand van uw reactie op het middel en hoe het met u gaat  op het moment van het vervolgconsult, wordt besloten hoe het traject verder gaat.


Het kan zijn dat u nogmaals hetzelfde middel krijgt of dat een nieuw middel beter passend is voor de situatie en/of fase waar u op dat moment in zit.


Afhankelijk van de soort klacht, de ernst ervan en de reactie op het homeopathische middel  zijn één of meerdere vervolgafspraken gewenst. Ook de tijd tussen de consulten is verschillend. Een acute klacht zal snellere bijstelling van interventie vragen dan een klacht die al langere tijd speelt. Ook uw eigen vitaliteit en gevoeligheid is hierop van invloed. Een tweede consult volgt 3 tot 6 weken na het eerste consult, meesal na 4 weken.

Tarieven 

voor Homeopathische consulten geldt een btw vrijstelling bij geregistreerde therapeuten

 

  Eerste consult

 

60 tot 90 minuten

110 euro


  Eerste consult kind (tot 11 jaar)

 

max 60 minuten

85 euro

 

  Vervolgconsult

 

50 minuten

75 euro

 

  Acuut consult / advies

  telefonsich of per mail 

per 15 minuten

30 euro

 

  Herhaalrecept /

  Vervangen medicatie

-


25 euro

Vergoeding door verzekeraars

Via de link hieronder kunt u een overzicht bekijken waarop staat uitgewerkt welke verzekeraars binnen welke pakketten het consult (deels) vergoeden. De consulten homeopathie komen hiervoor in aanmerking. Bioresonanite wordt niet vergoed door verzekeraars.

Als homeopaat ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), ik heb de opleiding Medische Basis Kennis afgerond (PLATO gecertificeerd) en ik ben ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Bij twijfel kunt u altijd uw verzekeringsmaatschappij bellen om te vragen of zij een vergoeding uitbetalen.

Overzicht vergoedingen 2024

Een afspraak plannen

Om een afspraak te plannen kunt u bellen (06-16 954 331) of mailen naar info@jolandevelgersdijk.nl. U kunt ook mailen als u eerst wil overleggen of homeopathie wat kan betekenen voor u.

U kunt ook zelf een afspraak inplannen. 

Op maandag werk ik in Haarlem Noord. U kunt zelf een afspraak te plannen in de digitale agenda. voor deze locatie.

Op dinsdag en woensdag kunt u een afspraak inplannen in de agenda voor de praktijk in Heemstede aan de Raadhuisstraat.

Een afspraak verzetten of afzeggen

Een afspraak afzeggen kan een keer voorkomen. Ik stel het op prijs als u mij dit zo spoedig mogelijk laat weten. Doe dit echter minimaal 48 uur van tevoren, gerekend in werkdagen. Dan kan ik de voor u gereserveerde tijd aan een andere cliënt besteden en hoef ik deze niet bij u in rekening te brengen. Is er minder dan 2 werkdagen tussen het afzeggen, dan wordt de afsrpaak gefactureerd.

Een afspraak verzetten of afzeggen kan telefonisch, per sms, per e-mail of maak gebruik van het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Consult aan  huis

Indien het voor u lastig is om naar de praktijk te komen, is het mogelijk om het consult bij u thuis te houden, mits u binnen een straal van 25 kilometer van de praktijk woont. Kilometervergoeding en reistijd worden, niet declarabel, in rekening gebracht. Vraag vooraf na wat de kosten zijn.

Behandeling

De behandeling van uw klacht bij een klassiek homeopaat, begint met een eerste consult. Dit is een uitgebreid gesprek. U krijgt een homeopathisch middel, waarvan we in een volgend consult de uitwerking bespreken. Afhankelijk van het verloop volgen één of meerdere vervolgconsulten.

vragenlijst

Vragenlijst

Voorafgaand aan het eerste consult vult u een vragenlijst in. Deze neemt u mee naar het consult. De vragenlijst krijgt u toegetuurd bij de bevestiging van de afspraak.

acuut consult

Acuut consult

In acute gevallen is het niet altijd nodig en soms zelfs niet wenselijk een consult te plannen. Vaak kan op basis van de acute symptomen een 'EHBO middel' worden geadviseerd. Het volgen van een cursus en de EHBO kit in huis hebben, helpt.

herhaalrecept

Herhaal recept

Wanneer klachten bijvoorbeeld periodiek terugkeren, en de patiënt reageert goed op een bepaald middel, kan het zelfde middel zonder nieuw consult worden voorgeschreven. Dit kan bijvoorbeeld bij hooikoorts het geval zijn.

reguliere medicatie

Reguliere medicatie

Over het algemeen kan homeopathie goed naast reguliere medicatie ingezet worden. Het is belangrijk dat u met de homeopaat bespreekt welke reguliere medicatie u gebruikt. Ook kunt u dit met de huisarts bespreken.

herhaalrecept

Zelf een afspraak plannen

Via de digitale agenda kunt u zelf een afsrpaak plannen in de praktijk in Haarlem

Voor de praktijk in Heemste klikt u hier.

Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen

De gegevens die u hieronder invult worden enkel gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van uw bericht.